Dostawa

§1
Dostawa produktów standardowych

1. W sklepie internetowym MultiClean w przypadku złożenia zamówienia standardowego powyżej kwoty 100 PLN brutto, opłaconego przelewem internetowym lub przelewem standardowym, zamówiony towar zostanie dostarczony Klientowi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za darmo w ciągu 2 dni roboczych.

2. Dodatkowy koszt zamówienia standardowego wysłanego za pobraniem wynosi 2 zł i jest uwzględniony w podsumowaniu zakupów, w przypadku wybrania tej opcji płatności

3. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności wpływających na dostępność towaru lub usługi transportowej, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od daty złożenia zamówienia.

§2
Zamówienia niestandardowe

W przypadku zamówień niestandardowych, opłata i termin dostawy zostanie ustalony z Klientem drogą telefoniczną lub mailową.

§3
Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie dostaw mają zastosowanie odpowiednie przepisy zawarte w regulaminie ogólnym sklepu MutiClean oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.