Obowiązek informacyjny RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13-14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwanego „RODO”) oraz art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Jako spółka MultiClean Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 114; 60-401 Poznań, KRS 0000551290, NIP 7811908547 REGON 361137185, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia, zawarciu umowy lub w trakcie jej wykonywania oraz usługodawcą w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator możemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu zawarcia umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, umowy sprzedaży lub innej umowy wchodzącej w zakres naszej działalności na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą lub w odpowiedzi na Twoją ofertę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, umowy sprzedaży lub innej umowy wchodzącej w zakres naszej działalności, jeśli doszło do jej zawarcia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie podatkowym, sprawozdawczości oraz innych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) w celach pomiarów statystycznych i analitycznych – dla zapewnienia lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. – będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Kategorie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące dane osobowe i eksploatacyjne niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną:

a) dane osobowe podawane przez Klienta – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr NIP, REGON, nazwa firmy, adres,

b) dane zbierane w związku z korzystaniem z usług – lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik serwisu internetowego, unikalny ID nadawany przez serwis teleinformatyczny,

c) dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych naszych partnerów takich jak Facebook czy Google, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów

IV. Źródło pochodzenia danych osobowych i eksploatacyjnych

Przetwarzane dane osobowe i eksploatacyjne mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

a) z informacji podanych przez Klienta w czasie rejestracji konta Klienta lub podczas zakupów,

b) z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi,

c) z aktywności użytkownika serwisu internetowego.

V. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6+1 lat od końca roku, w którym umowa została wykonana,

b) wynikające z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami – np. w przypadku przepisów podatkowych jest to okres 5 od zakończenia roku następującym po zdarzeniu, z którym wiąże się fakt przetwarzania danych,

c) przetwarzane w celach pomiarów statystycznych i analitycznych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,

d) przetwarzane w celach dowodowych i archiwalnych będą przetwarzane do czasu, w którym jest to niezbędne do realizacji tego celu,

e) przetwarzane w celach badania satysfakcji klientów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

VII. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla organizacji sprzedaży i świadczenia usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, transportowe, a także w zakresie przyjmowania i rozliczania płatności.

Dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT czy narzędzi z których korzystamy dostarczając usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w określonym zakresie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

X. Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Pani / Pana danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs.

Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.

W każdej chwili może Pani / Pan sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej – sposób zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o Pani / Pana aktywności na naszej witrynie opisany jest na tej stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

Informacje o „cookies” i innych podobnych technologiach

Administrator zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego,

b) dostosowywania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych usług, w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii,

d) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 a) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji,

d) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.,

e) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

a) zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

b) zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn,

c) określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,

d) blokowania lub usuwania cookies.

Dalsze informacje

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.